Patrimoni geològic de Menorca

L’estudi de la geodiversitat i del patrimoni geològic figuren entre les branques d’investigació més recents de la geologia, incorporades com a tal a principi del segle xxi. Els elements geològics d’especial interès són una part important del patrimoni natural, posseeixen valor per si mateixos i requereixen ser estudiats i protegits. A més, el patrimoni geològic pot constituir un important recurs de desenvolupament sostenible, ja que la seva divulgació es fonamenta en el coneixement científic i pot servir per promocionar l’anomenat geoturisme. De la mateixa manera, aquesta divulgació proporciona un nexe d’unió entre coneixement i societat, de gran importància per involucrar la participació ciutadana en la protecció del medi ambient.

L’illa de Menorca presenta una notable geodiversitat i un excepcional patrimoni geològic. La geodiversitat fa referència a la varietat d’elements geològics d’un territori i la relació entre ells, mentre que el patrimoni n’analitza el valor. Aquest concepte determina en gran mesura la biodiversitat d’un territori i n’arriba a condicionar el paisatge. El patrimoni geològic inclou els elements geològics que presenten especial singularitat perquè tenen interès científic i/o didàctic, de tal manera que el seu objectiu final és identificar els elements amb major valor per promoure’n la conservació i facilitar-ne el coneixement.

Menorca es caracteritza especialment perquè presenta un gran ventall de formacions geològiques, paisatges i registres sedimentaris com són la sedimentació marina profunda del Carbonífer, la sedimentació fluvial del Permotries, la sedimentació juràssica en una mar epicontinental, la formació de la rampa carbonatada i els complexos escullosos del Miocè superior, així com la formació dels barrancs i cales. Tots aquests elements constitueixen excel·lents exemples per ajudar a entendre la història geològica de la Terra.

Per aquest motiu, cal considerar que la riquesa geològica de Menorca destaca perquè concentra una gran varietat d’elements geològics que confereixen una elevada geodiversitat al territori però també perquè representen un destacat valor científic, cultural i educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar la geologia de l’illa.

D’aquesta manera, es pot considerar que des d’un punt de vista geològic el territori insular es caracteritza per:
 

  • l’alta diversitat de formacions geològiques que comprenen terrenys del Silurià, Devònic, Carbonífer, Permotriàsic, Juràssic, Cretaci, Neogen i Quaternari,
  • la qualitat dels seus afloraments geològics,
  • les singulars característiques dels seus afloraments paleozoics dins el conjunt de les Illes Balears, l’interès científic que permet l’estudi del territori des de diferents branques de la geologia: estratigrafia i sedimentologia, geomorfologia, paleontologia, tectònica, petrologia i geoquímica i hidrogeologia.


Així com també per:
 

  • l’espectacularitat de les formes, degudes a la intensa tectonització dels materials paleozoics i juràssics i als modelatges dels terrenys triàsics,
  • la vistositat morfològica dels elements geològics i geomorfològics,
  • i la quantitat de possibilitats didàctiques i/o divulgatives a diferents nivells d’aprenentatge.

     
 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera